Församlingsmöte blir den 24 september kl 12 för Slottshagskyrkan.
Efter gudstjänsten i Rosengårdskyrkan.
Välkomna!