Välkommen till kyrkan i höst.

Vi firar gudstjänst i Rosengårdskyrkan i september och november och i Slottshagskyrkan i oktober och december, med några få undantag.

Hela programmet för hösten (som det ser ut just nu) kan du se nedan. Ett antal kommer finnas utskrivna i båda kyrkorna.