?Är du gammal eller ung? Här finns plats för dig! En vänlig blick, en öppen dörr, ett rum med plats för dig! ?

Välkommen till Slottshagskyrkan kl 11 på söndag 8 oktober kl 11 – det finns plats för dig!

Barnkören Joyful sjunger (bland annat raderna ovan), Fredrik, Hanna, Malin m.fl. medverkar. Konfirmanderna får varsin bibel och vi får vara med och be för dem och deras år med konfaläsning. Vi samlar också in en gåva till Equmenia och ber för det viktiga arbete som sker för barn och unga i vårt land. En riktig fest alltså, och du är hedersgäst!