Välkommen till frukost och bibelstudie på söndag 28 oktober kl 10 i Slottshagskyrkan.

Robert Södertun undervisar på temat Vad definierar din tro?
Altare och Tamarisk – Abraham får visa vägen.