Församlingsmöte blir den 10 december kl 12:30 (efter gudstjänst & fika) i Slottshagskyrkan.

Välkomna!