Välkommen att ta del av julens budskap. Tillsammans får vi samlas runt krubban och sjunga julens sånger.

Fredrik Södertun och Elisabeth Falk med flera håller ihop samlingen.

God jul!