Välkommen till gudstjänst!

Sara Sjölander predikar, Magnus Franzén är gudstjänstledare, Malin Lantz och Christer Sörliden leder musiken.