Gemensamt församlingsmöte – 11/2 efter gudstjänsten i Rosengårdskyrkan (ungefär kl 12).