Som ett inspel i samtalen om församlingarnas framtid kommer Larsåke W Persson och föreläser för oss och ger oss rubriken: ”Ett enda bröd men flera olika meningar – om enhet och enighet i församlingen. Vi äter också lunch tillsammans och pratar om det Larsåke delat med oss. Anmäl dig till Sara Sjölander så vi vet att maten räcker.