Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och nattvard samt vid fikaborden.

Fredrik Södertun predikar om bön och förbön, Jenny Wärn leder samlingen, barnkören Joyful sjunger tillsammans med Lisa Falk och Hanna Forsberg.

Efter gudstjänsten äter vi lunch tillsammans och därefter har både Rosengårdskyrkan och Slottshagskyrkan sina respektive årsmöten.