Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden på söndag 17 mars kl 10:30 i Rosengårdskyrkan.

Kim Lillskog predikar på Jungfru Marie Bebådelsedag, Monica Pettersson leder samlingen, Helena Andersson och Berth Lideberg står för sång och musik.