Framtidsdrömmar då och nu – Kärnpunkten 50 år
Larsåke W Persson lotsar oss
Slottshagskyrkan/Kärnpunkten
Lördagen 13 april kl 13.00-16.00
Festmåltid 100 kr
Anmälan till Karin Jensen: karinhjensen@gmail.com