Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden på söndag 5 maj kl 10:30.

Sara Sjölander predikar och Jenny Wärn leder gudstjänsten. Royal Gospel Choir under ledning av Lisa Falk sjungeroch barnkören Joyful medverkar också.

Välkomna!