Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden på söndag 26 maj kl 10:30.

Fredrik Södertun predikar och Magnus Franzén leder gudstjänsten. Lena Carlsvärd och Jonas Cedergren m fl står för sång och musik. Vi fortsätter med Efesierbrevet och temat är: Guds plan genom kyrkan.

Välkommen med!