Välkommen till församlingsmöte 16 juni i Slottshagskyrkan efter gudstjänst och fika.