Välkommen till gudstjänst i Slottshagskyrkan kl 10.30 på söndag 30 juni.

Sara predikar, Håkan leder gudstjänsten och Marie, Anders samt Eva musicerar.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!