Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 14 juli kl 10.

Tommy Holmberg predikar, Lars Dalesjö leder gudstjänsten och Hanna Forsberg leder musiken.

Kyrkfika serveras efter gudstjänsten.

Välkommen med!