Efesierbrevet

Efesierbrevet

Se vilket hopp — vi läser Bibeln tillsammans Under 2024 läser vi tillsammans med Equmeniakyrkan i hela Sverige Efesierbrevet. I våra kyrkor finns andaktsböcker som kan läsas på egen hand men också användas i smågrupper. Det finns även en bibelläsningsplan, och...
RPG – VT 2024

RPG – VT 2024

Välkommen till RPG – Tisdagsträffen Varannan tisdag kl 14.00. Något för dig som är dagledig! Läs mer om vårens alla aktiviteter i programmet för RPG. Välkommen med!