Gudstjänst – 29 mars kl 11 – Uppdaterad

Gudstjänst – 29 mars kl 11 – Uppdaterad

Välkommen att fira en annorlunda gudstjänst med Slottshagskyrkan på söndag. Det är den femte söndagen i fastan och temat är Försonaren. Texten är hämtad från Joh 3:11-21. Tyvärr kan vi inte mötas tillsammans i kyrkan på söndag. Anledningen är corona och det nya...
Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

5 maj kl 18:30 i Slottshagskyrkan inbjuds förtroenderådet till en samling inför kyrkokonferensen 2020. Under kvällen samtalar vi bland annat om inkomna motioner, budget, verksamhetsplan och det gemensamma ansvaret för konferensbeslut. Det kommer representanter från...
X