Längtan – vår vision

Nedan presenteras församlingens vision som utarbetats under 2015, uppdaterades i augusti 2017 samt i november 2018.

Justerad-vision-november-2018-1