Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 1 juli 2018.