Predikan av Anita Strand, sjukhuspastor i Helsingborg, från gudstjänst i Slottshagskyrkan 12 februari 2017. (Tyvärr saknas några sekunder i inledningen…)