Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 14 oktober 2018.