Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 15 april 2018.