Predikan av Fredrik Södertun – gudstjänst i Slottshagskyrkan Påskdagen 16 april 2017.