Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 16 februari 2020.