Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 17 september 2017.