Predikan av Sara Sjölander från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 18 mars 2018.