Predikan av Tomas Wennerhult från gudstjänsten 19 februari 2017 i Slottshagskyrkan .