Predikan av Peringe Pihlström i gudstjänsten i Slottshagskyrkan 2 juli 2017.