Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 21 oktober 2018.