Predikan av Sara Sjölander, pastor i Rosengårdskyrkan, från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 22 december 2019.