Predikan av Lennarth Nilsson, gudstjänst i Slottshagskyrkan 23 april 2017.