Predikan av Tomas Wennerhult i gudstjänsten i Slottshagskyrkan 27 augusti 2017.