Predikan av Christer Daelander från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 27 januari 2019.