Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 27 oktober 2019.