Predikan av Fredrik Södertun från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 29 oktober 2017.

Markusevangeliet kapitel 6.