Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 31 januari 2021.