Predikan av Fredrik Södertun, gudstjänst i Slottshagskyrkan 5 februari 2017.