Predikan av Fredrik Södertun, gudstjänst i Slottshagskyrkan 5 mars 2017.