Predikan av Lars Dalesjö i gudstjänsten i Slottshagskyrkan 6 augusti 2017.