Predikan av Sara Sjölander från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 7 februari 2021.