Predikan av Fredrik Södertun, gudstjänst i Slottshagskyrkan Palmsöndagen 9 april 2017.