Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 9 december 2018.