Veckobrev 100620- "Över min döda kropp"

Käre veckobrevsläsare 1848 ägde det första baptistdopet i Sverige rum i Frillesås i Halland. Under senare delen av 1850-talet växte baptistförsamlingarna explosionsartat fram. Jag har de två senaste söndgarna haft förmånen att besöka ett par av dessa 150-åriga kapell...