Veckobrev 120311 – ”Det heliga glappet…”

Reflekterande veckobrevsläsare! Har funderat i veckan kring fenomenen saknad och längtan. Det gemensamma är ju att något/någon saknas. Det handlar alltid om en brist. Och bristen gör ont… Saknaden riktas bakåt i tiden medan längtan har framtiden som fokus. Ibland när...