Veckobrev 160124 – ”En fartbula om dagen…”

Veckobrev 160124 – ”En fartbula om dagen…”

Reflekterande veckobrevläsare! Under veckan har jag funderat kring fenomenen ”fartblindhet” och ”fartbulor”. ”Fartblindhet är en persons försämring i förmågan att bedöma hastighet när man har färdats i höga hastigheter och därför kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk, ...