Söndagstankar 110313

Det vore frestande att längta efter ett liv utan prövningar… 1 Mos 3:1-6, Matt 4:1-11, A.Texterna vi idag behandlar är viktiga dokument för vår attityd till vårt livs prövningar/frestelser och hur vi skall hantera dem.. Vi prövas och vi frestas… Den första texten...