Veckobrev 120520 – ”Att göra skillnad…”

Reflekterande veckobrevsläsare! Har under Kristi himmelsfärdhelgen varit i Linköping. Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige bildade förra året ett gemensamt samfund – med arbetsnamnet Gemensam Framtid- och vi var nu med om den...

Gemensam gudstjänst på Örestrand 1 april kl.11

Vi firar gemensam gudstjänst med regionens församlingar inom Gemensam Framtid på Örestrand 1 april kl 11. Tema: ”Framgångsrik eller fruktbärande..?” Per Sjölander, Håkan Carlman, Malin Olsson, Elisabeth Falk, Anders Johansson, Lennarth Nilsson  m fl Kl 12.30 äter vi...