Veckobrev 160619 – ”Binära reflektioner…”

Veckobrev 160619 – ”Binära reflektioner…”

Reflekterande veckobrevläsare! I veckan gjorde jag den första skattningen av mitt bisamhälle denna säsong. Det gör något med mig att respektfullt närma mig kupan… Att ha cirka 20 000 bin surrande omkring mig medan jag lyfter och synar ram efter ram… Det skapar en...

Veckobrev 120722 – ”Att skatta sig lycklig…”

Reflekterande veckobrevsläsare! Idag har jag ägnat mig åt att slunga honung. Honungen har insamlats av de idoga arbetsbina och finns att hämta i den s k skattlådan i bikupan. Plötsligt inser jag var uttrycket att ”skatta sig lycklig” måste komma ifrån! Det är en...