Lyssna på Slottshagskyrkan – Podcast

Lyssna på Slottshagskyrkan – Podcast

Nu testar vi att ladda upp predikningar från Slottshagskyrkan i en podcast. Du kan lyssna på flera olika sätt: Lyssna direkt här på hemsidan: https://slottshagskyrkan.se/podcast Sök ”Slottshagskyrkan” i iTunes och prenumerera. Länk här! Sök...

Veckobrev 100829 – ”deltar utom tävlan”

Trogne veckobrevsläsare! Ibland händer det. När vi söker någon som vill lyssna.. Det goda samtalet som vi börjat med förändras. Lyssnandet avtar… Glider över i  ett pratande ”för att visa att jag förstår hur du har det så skall jag berätta vad jag varit med om…”...